PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 9 พฤศจิกายน 59 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาธารณะ เพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาธารณะ เพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณ คณะครุศาสตร์วันที่ 9 พฤศจิกายน 59 ฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครูได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาธารณะ เพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสังคมศึกษา และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกันทำความสะอาด 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++