PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 16 พฤศจิกายน 59 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาธารณะ เพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาธารณะ เพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณ คณะครุศาสตร์วันที่ 16 พฤศจิกายน 59 ฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครูได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาธารณะ เพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกันทำความสะอาด 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++