PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 9 ธันวาคม 59 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมทางไกล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีการต่างๆ และการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนครพนม โดย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++