PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 13 มกราคม 60 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก วิทยาลัยการอาชีพฮาติง จากประเทศเวียดนาม


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก วิทยาลัยการอาชีพฮาติง จากประเทศเวียดนาม

วันที่ 13 มกราคม 60 คณะผู้บริหาร โดย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน พร้อมทั้ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก วิทยาลัยการอาชีพฮาติง จากประเทศเวียดนาม ที่เข้าเยี่ยมชมคณะฯ ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคาร จตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++