PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 22 มกราคม 60 การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560


การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560

มื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 "สานสัมพันธ์สร้างไมตรี สานสามัคคีด้วยกีฬา"  ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนครพนม (บริเวณบ้านเนินสะอาด) 

การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ในครั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งกีฬาที่ใช้แข่งขันมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล เปตอง เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส กรีฑา กอล์ฟ และกีฬาพื้นบ้าน โดยบรรยากาศการแข่งขันตลอดทั้งวันมีแต่ความสนุกสนาน ครื้นเครง และในปีถัดไป การแข่งขันกีฬาบุคลากร มนพ. ครั้งที่ 11  วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน
 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++