PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 27 มกราคม 60 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียนนักศึกษาในโครงการ สังคีตริมโขง ประจำปี 2560


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียนนักศึกษาในโครงการ สังคีตริมโขง ประจำปี 2560

มื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียนนักศึกษาในโครงการ สังคีตริมโขง ประจำปี 2560 ณ ลานกันเกรา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้านหน้าตลาดอินโดจีน อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมโครงการสังคีตริมโขง และ นิทรรศการนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 27 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 17.00 น. - 21.00 น. ณ ลานกันเกรา ด้านหน้าตลาดอินโดจีน โดยโครงการสังคีตริมโขง จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม และนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ได้แสดงออกซึ่งการร่วมส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวจังหวัดนครพนม และชาวอิสาน ตลอดจนร่วมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม โดยการแสดงศิลปวัฒนธรรมในแต่ละวันนั้นจะเป็นการแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม และในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และโรงเรียนเชียงยืนวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++