PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 60 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่


โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่

มื่อวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 60 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ จังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 75 คน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรักความสามัคคีต่อหมู่คณะฯ ภายในองค์กร
 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++