PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 28 กุมภาพันธ์ 60 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษากับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษากับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 60 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
 

 ข่าว : ณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย
ภาพ :  ณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++