PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 20-24 กุมภาพันธ์ 60 กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 10 กันเกราเกมส์


มหรรกรรมกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 10 กันเกราเกมส์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 60 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดแข่งขันกีฬานักศึกษาครั้งที่ 10 กันเกราเกมส์ ขึ้น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันด้วยความพร้อมเพรียง วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อต้องการสร้างความรักความสามัคคี การรู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และยังเสริมสร้างสมรรถภาพทางการกีฬาในแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

 ข่าว : ณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย
ภาพ :  ณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++