PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 6-7 เมษายน 2560 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี AUGMENTED REALITY บนระบบปฏิบัติการ ANDROID


โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี AUGMENTED REALITY บนระบบปฏิบัติการ ANDROID

วันที่ 6-7 เมษายน 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี AUGMENTED REALITY บนระบบปฏิบัติการ ANDROID โดยมี ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ มาเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีวิทยากรคือ ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช ณ ห้องเรียน 251 ชั้ัน 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 

 ข่าว : ณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย
ภาพ :  ณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++