PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 10 เมษายน 2560 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่1/2560


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือ จังหวัดนครพนม ,สพม.22 ได้จัดการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่1/2560 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3

วันที่ 10 เมษายน 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือ จังหวัดนครพนม ,สพม.22 ได้จัดการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่1/2560 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ โรงยิม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพีธี และกล่าวรายงานโดย ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นับเป็นการยกระดับการอบรมลูกเสือสู่มิติใหม่ของการศึกษา
 

 ข่าว : ณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย
ภาพ :  ณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++