PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 11 เมษายน 2560 คณะเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ ที่เข้ามาแนะแนวนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่จะออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา


คณะเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ ที่เข้ามาแนะแนวนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่จะออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

วันที่ 11 เมษายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณาจารย์ ร่วมต้อนรับคณะเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ ที่เข้ามาแนะแนวนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่จะออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมและแนะนักศึกษาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการสอน ณ ห้องประชุมทางไกล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 

 ข่าว : ณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย
ภาพ :  ณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++