PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 11 เมษายน 2560 พิธีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ไทย เนื่องในประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย


พิธีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ไทย เนื่องในประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย

วันที่ 11 เมษายน 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ไทย เนื่องในประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองของครอบครัวครุศาสตร์
 

 ข่าว : ณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย
ภาพ :  ณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++