PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 19 เมษายน 2560 โครงการรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม


โครงการรดน้ำขอพร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 19 เมษายน 2560 คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมโครงการรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความรัก ความอบอุ่นและเป็นกันเอง
 

 ข่าว : ณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย
ภาพ :  ณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++