PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 7-8 สิงหาคม 2560 วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 ข่าว : ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มนพ.


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++