PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 9 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันเปิดโลกกิจกรรม คณะครุศาสตร์ มนพ.


กิจกรรมวันเปิดโลกกิจกรรม คณะครุศาสตร์ มนพ.   ประจำปี 2560

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมวันเปิดโลกกิจกรรม เวลา 13.00 น. ณโรงยิมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในกิจกรรม และมีนักศึกษาปี 1 เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาให้มีประโยชน์ต่อชุมชน นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป 

 ข่าว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++