PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 9 สิงหาคม 2560 เปิดตัวผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของแต่ละสาขาวิชา ของคณะครุศาสตร์ มนพ.


เปิดตัวผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของแต่ละสาขาวิชา ของคณะครุศาสตร์ มนพ. ประจำปี 2560

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดตัวผู้เข้าประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของแต่ละสาขาวิชา เพื่อเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนของคณะครุศาสตร์ ต่อไป ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ณ โรงยิม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับความสนใจต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก 

 ข่าว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++