PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 10 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ "ด้วยรักแทนใจ เทิดทูนพระคุณแม่" ประจำปีการศึกษา 2560


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ "ด้วยรักแทนใจ เทิดทูนพระคุณแม่" ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ "ด้วยรักแทนใจ  เทิดทูนพระคุณแม่" ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มนพ. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งวันแม่แห่งชาติปี 2560 นี้ตรงกับวันเสาร์ 12 สิงหาคม 2560 และเป็นปีมหามงคลยิ่ง
เนื่องจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา

คำขวัญวันแม่ 2560

“สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา

พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่

เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล

เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง”

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
พระราชทาน “คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2560

 

 ข่าว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++