PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 15 สิงหาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมบริหาร ชั้น 3 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาใหม่ ในแต่ละภาคปีการศึกษา ในการเข้ามาร่วมเรียนรู้และรับฟังการถ่ายทอดบรรยายจากวิทยากรทางมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะเป็นการแนะนำมหาวิทยาลัยที่เราได้เข้าการศึกษา เป็นการทำความรู้จัก อีกทั้งเหมือนเป็นการปฐมฤกษ์ต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการทำความรู้จัก และเตรียมพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา

 
 

 ข่าว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++