PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 2 กันยายน 2560 ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภท Gold Medalist สาขาวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 12 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม


ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภท Gold Medalist สาขาวิทยาศาสตร์  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 12 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม

 


วันที่ 2 กันยายน 2560 วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 12 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประเภท Gold Medalist สาขาวิทยาศาสตร์ ผลการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกียรติมอบรางวัลดังกล่าว


  

 ข่าว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++