PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 7 กันยายน 2560 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสันทนาการ เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคีของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


กิจกรรมแข่งขันกีฬาสันทนาการ เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคีของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่ 7 กันยายน 2560 คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดแข่งขันกีฬาสันทนาการขึ้น ณ บริเวณ สนามฟุตซอล คณะครุศาสตร์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทุกสาขาวิชาได้เข้าแข่งขัน เป็นบรรยากาศที่มีแต่ความสนุกสนาน แฝงไปด้วยความรักความสามัคคีของนักศึกษา กิจกรรมสันทนาการมีประโยชน์อย่างมากต่อการพักผ่อนของคนเราเมื่อมีเวลาว่าง เพราะจะช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตที่ดี รวมทั้งยังช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม


  

 ข่าว : สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.

 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++