PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 9 กันยายน 2560 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560


กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่ 9 กันยายน 2560 คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ บริเวณ สนามฟุตซอล คณะครุศาสตร์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทุกสาขาวิชาได้เข้าแข่งขัน เป็นบรรยากาศที่มีแต่ความสนุกสนาน แฝงไปด้วยความรักความสามัคคีของนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปี ได้มีกิจกรรมรวบรวมกันด้วยกีฬา และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อรุ่นพี่รุ่นน้อง นับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง


  

 ข่าว : สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.

 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++