PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 9 กันยายน 2560 กิจกรรมการประกวดดาวเดือนและดาวเทียม เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของคณะครุศาตร์ ไปแข่งขันต่อในระดับมหาวิทยาลัยนครพนม


กิจกรรมการประกวดดาวเดือนและดาวเทียม เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของคณะครุศาตร์ ไปแข่งขันต่อในระดับมหาวิทยาลัยนครพนม


วันที่ 9 กันยายน 2560 คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้จัดกิจกรรมการประกวดดาวเดือนและดาวเทียม เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของคณะครุศาตร์ ไปแข่งขันต่อในระดับมหาวิทยาลัยนครพนม กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ บริเวณ โรงยิม คณะครุศาตร์ มนพ. ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมและให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศภายในงานล้วนมีแต่ความสุขและความรักความสามัคคีของนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ มีการแสดงความสามารถจากผู้ประกวด ดาว เดือนและดาวเทียม ในช่วงท้ายได้มีการแสดงจากวงCipper และน้องนุ่นวง Bigboss จากจังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับดาว เดือน และดาวเทียมครุศาสตร์คนใหม่
1. น้องอุ๋มอิ๋ม ศศินภา แพงจันทร์ ดาวคณะครุศาสตร์ ปี 2560 สาขาวิชาภาษาไทย
2. น้องจ๊อบ ชินกฤต อุดทา เดือนคณะครุศาสตร์ ปี 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
3. น้องโอม ภูวนัย ภูดีสม ดาวเทียมคณะครุศาสตร์ ปี 2560 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


  

 ข่าว : สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.

 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++