PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 6 ตุลาคม 2560 ครุศาสตร์ มนพ.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม


 ครุศาสตร์ มนพ.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม


วันที่ 6 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร์ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานไหลเรือไฟและงานกาชาด ประจำปี 2560 ณ เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนมโดยการแสดงมีทั้งหมด 15 ชุดการแสดง โดยนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงโดย นายนันทวรภัทร พิมพ์ศักดิ์ เจ้าหน้าฝ่ายงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ อำนวยการแสดงโดย ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่ทางจังหวัดนครพนมได้ชัดขึ้น เช่นการออกร้านของสภากาชาดจังหวัดนครพนม การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากโรงเรียนในเขต สพม.22 การไหลเรือไฟ การปล่อยกระทงสาย เป็นต้น


  

 ข่าว : ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มนพ.

 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++