PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 6-8 ตุลาคม 2560 โครงการสัมมนาค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15


 โครงการสัมมนาค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15 


วันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มนพ. ได้เป็นเจ้าภาพโครงการสัมมนาค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15 จัดขึ้น ณ บริเวณ คณะครุศาสตร์ โดยมี 8 มหาวิทยาลัยเข้าร่วม เช่น มรภ.อุดรธานี, มรภ.เลย, มรภ.ชัยภูมิ, มรภ.สกลนคร, มรภ.มหาสารคาม, มรภ.ร้อยเอ็ด, ม.กาฬสินธิ์, และ คณะครุศาสตร์ ม.นครพนม (เจ้าภาพ ครั้งที่ 15) ซึ่ง เจ้าภาพครั้งต่อไปจะเป็น มรภ.ชัยภูมิ เป็นกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาครุศาสตร์ ที่ร่วมมือกันทำกิจกรรมจิตอาสา โดยมีการเลือกพื้นที่ บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นเขตพื้นที่ในการทำกิจกรรม

  

 ข่าว : ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มนพ.

 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++