PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 31 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มนพ. เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอกกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง บูรณะ ปฏิสังขรณ์ วัดศรีบุญเรือง


 คณะครุศาสตร์ มนพ. เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอกกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง บูรณะ ปฏิสังขรณ์ วัดศรีบุญเรือง


วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอกกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง บูรณะ ปฏิสังขรณ์ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เนื่องด้วยชาวบ้านเนินสะอาด และคณะกรรมการหมู่บ้าน มีมติที่ประชุมร่วมกัน จัดตั้งองกฐินใน วันที่ 30 ตุลาคม 2560 และจะร่วมกันทอดถวายกองกฐินในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยที่ได้ นำไปสร้างต่อเติม บูรณะ ปฏิสังขรณ์ ภายในวัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด ซึ่งทางคณะครุศาสตร์ มนพ. เองก็ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยการนำของท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์  หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มนพ. พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา บรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปด้วยความสุข อิ่มบุญกันทั่วหน้า นับเป็นการร่วมมือกับชุมชนของหน่วยงานราชการ

 

 ข่าว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.

 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++