PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560


 คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560 


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นผู้ดำเนินงานในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารจะคณะฯและวิทยาลัยต่างๆ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย ซึ่งกิจกรรมในงานมีการประกวดกระทงและการประกวดนางนพมาศ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบไป

 

 ข่าว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.

 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++