PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 17 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางกองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี


คณะครุศาสตร์  มนพ.ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางกองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางกองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารีจัดขึ้น โดยภายในงานดังกล่าว มีการจัดบรรยายตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติเพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย มีจิตสำนึกและอุดมการณ์ความรักชาติร่วมกัน ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

 ข่าว : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มนพ.

 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++