PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 11 ธันวาคม 2560 ว่าที่บัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม


ว่าที่บัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ว่าที่บัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันซ้อมใหญ่  ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

 ข่าว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.

 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++