PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 20-24 ธันวาคม 2560 โครงการค่ายครุศาสตร์ฯ อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15


โครงการค่ายครุศาสตร์ฯ อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15 

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการค่ายครุศาสตร์ฯ อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนบ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์  หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่าวๆ เข้าร่วม

 

 ข่าว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.

 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++