PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 28 ธันวาคม 2560 กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 11

กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 11

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 บุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 11 ณ สนามกีฬา บริเวณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้อยู่สังกัดสีเขียว ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย บรรยากาศเป็นไปด้วยความรักความสามัคคีในการทำกิจกรรมและแข่งขันกีฬา มีรอยยิ้ม มิตรภาพดีๆ ต่อกัน

 

 ข่าว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.

 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++