PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 24 มกราคม 2561 คณะครุศาสตร์ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำก่ำ จัดการแสดงพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ประจำปี 2561 ชุดฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

คณะครุศาสตร์ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำก่ำ จัดการแสดงพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ประจำปี 2561
ชุดฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

 

เมื่อวันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยการนำของนายสุระวิทย์ ขันติญาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการแสดงพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 ชุดฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งในพิธีเปิดงานในครั้งนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2561 ซึ่งภายในงานมีประชาชนเดินทางมาร่วมขบวนแห่พระอุปคุตและชมการแสดงพิธีเปิดอย่างคับคั่ง และภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า otop จากกลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านต่างๆในอำเภอธาตุพนมและอำเภอใกล้เคียง มีการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของตำบลต่างๆ และนอกจากกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายในงานนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้นั้นคือการนมัสการองค์พระธาตุพนมและการเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม ซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของประชาชนที่เดินทางมาร่วมงาน

 ข่าว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.

 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++