PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 31 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 พยุงเกมส์ครั้งที่ 3

คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 พยุงเกมส์ครั้งที่ 3

 

 

วันที่ 31 มกราคม 61 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 61 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการแข่งขันกีฬาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 "พยุงเกมส์ครั้งที่ 3" ณ บริเวณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงานมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ซึ่งภายในกิจกรรมดังกล่าว มีการแข่งขันกีฬา ,การประกวดขบวนของแต่ละสาขาภายใต้คอนเซ็ปต์มัทนะพาธา ,การประกวดสแตนเชียร์และเชียร์หลีดเดอร์ภายใต้คอนเซ็ปต์ Fighting Land ดินแดนนักรบและร่วมรับชมคอนเสิร์ตเต็มวงเต็มโชว์จากศิลปิน เจ้าของผลงานเพลงถิ่มอ้ายไปไสและผลงานเพลงอื่นอีกมากมาย ศิลปินจากอุดรธานี "แท็ป บ้านดุง" การจัดกิจกรรมครั้งนี้ล้วนสร้างความรักความสามัคคีของหมู่คณะ ซึ่งอยู่ภายใต้คำกล่าวที่ว่า "ที่สุดของชัยชนะ นั้นคือมิตรภาพ "

 

 ข่าว : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.
ภาพ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มนพ.

 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++