PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 15 กุมภาพันธ์ 2561 งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนเชียงยืนวิทยา ได้เข้าร่วม "งานสังคีตริมโขง"

งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนเชียงยืนวิทยา ได้เข้าร่วม "งานสังคีตริมโขง" 

  

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนเชียงยืนวิทยา ได้เข้าร่วม "งานสังคีตริมโขง" ซึ่งกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมจัดขึ้น โดยมีคณะ/วิทยาลัยฯ ต่างๆ ใน สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนมส่งชุดการแสดงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และคณะครุศาสตร์ได้ร่วมกับโรงเรียนเชียงยืนวิทยา ส่งชุดการแสดงเข้าร่วมแสดง จำนวน 4 ชุดการแสดง คือ การแสดงชุดฟ้อนนาคะบูชา/การแสดงชุดฟ้อนออนซอนสาวซำน้อย/ฟ้อนดึงครก-ดึงสาก-เซิ้งทำนาและการแสดงชุดเต้ยลา-ฟินเล่ย์ ซึ่งการแสดงทั้ง 4 ชุดนั้นถือเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดนครพนมและเป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตการทำมาหากินของชาวอีสานได้เป็นอย่างดี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกันเกรา จังหวัดนครพนม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++