PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ชุมนุมพระเครื่อง ชุมนุม D-mind Club สมาธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพ และนักศึกษารายวิชาพุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมชวนคนที่คุณรัก เข้าวัดปฏิบัติธรรม

ชุมนุมพระเครื่อง ชุมนุม D-mind Club สมาธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพ และนักศึกษารายวิชาพุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมชวนคนที่คุณรัก เข้าวัดปฏิบัติธรรม 

  

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ชุมนุมพระเครื่อง ชุมนุม D-mind Club สมาธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพ และนักศึกษารายวิชาพุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมชวนคนที่คุณรัก เข้าวัดปฏิบัติธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.อธิราชย์ นันขันตี ที่ปรึกษากิจกรรม ได้นำนักศึกษา ทั้งสามส่วนเข้าร่วมกิจกรรม ณ.สำนักสงฆ์อรัญวิเวก ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม ตั้งแต่เวลา 14.00น. – 19.00น. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และรู้จักความรักในทางพระพุทธศาสนา มีนักศึกษาและญาติโยมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมด 108 คน

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++