PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มนพ.จัดการแถลงนโยบายและแสดงวิสัยทัศน์ จากผู้ลงสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มนพ. ประจำปีการศึกษา 2561

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มนพ.จัดการแถลงนโยบายและแสดงวิสัยทัศน์ จากผู้ลงสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มนพ. ประจำปีการศึกษา 2561 

  

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม การแถลงนโยบายและแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้ลงสมัครสโมสรนักศึกษาประจำคณะครุศาสตร์ โดยมีผู้เข้าสมัครดังต่อไปนี้
เบอร์ 1 พรรคฉะหฤทัย นำทีมโดย นายธีรวัฒน์ ดวงผุย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เบอร์ 2 พรรคช่อพยูง นำทีมโดย นายกฤษ นาโควงค์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาสังคมศึกษา
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้นโยบายของทั้ง 2 พรรค มุ่งเน้นกับการพัฒนาคณะครุศาสตร์ ให้เป็นคณะที่เข้มแข็งเป็น หนึ่งใน มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งสิ้น และจะมีการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++