PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 17 มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

  

วันที่ 17 มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1.มีการแนะนำแนวทางการสอบบรรจุผู้ช่วยครูให้ประสบความสำเร็จ โดย ศิษย์เก่า 2.รับฟังบรรยาย พิเศษ หัวเรื่อง “อาชีพทางเลือกในยุค 4.0” จากท่านอาจารย์สมคิด ลวางกูร 3.พีธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++