PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 24 เมษายน 61 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมบุคลากรและเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมบุคลากรและเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ 

  

วันที่ 24 เมษายน 61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมบุคลากรและเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ โดยมีมีข้อราชการปรึกษาหารือร่วมกัน ณ ห้องประชุมทางไกล อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++