PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 2 พฤษภาคม 61 คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้มอบใบประกาศพร้อมเงินรางวัลให้กับมอบที่ชนะเลิศอับดับทีี่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การตั้งชื่ออาคารเรียนรวมหลังใหม่

คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้มอบใบประกาศพร้อมเงินรางวัลให้กับมอบที่ชนะเลิศอับดับทีี่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การตั้งชื่ออาคารเรียนรวมหลังใหม่ 

  

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้มอบใบประกาศพร้อมเงินรางวัลให้กับมอบที่ชนะเลิศอับดับทีี่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การตั้งชื่ออาคารเรียนรวมหลังใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการมอบครั้งนี้ พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้ 1.นายอภิราช โคตรชมภู ชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยใช้ชื่ออาคารว่า "พิทยปกรณ์" 2.นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยใช้ชื่ออาคารว่า พะยูงศานต์

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++