PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 11 พฤษภาคม 61 ดร.อภิสิทธิ์ ผึ่งพร จากสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพพระรัตนสยามพระราชาสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตัวแทนพระองค์มาบรรยายและเยี่ยมชมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู รร. ตชด

ดร.อภิสิทธิ์ ผึ่งพร จากสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพพระรัตนสยามพระราชาสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตัวแทนพระองค์มาบรรยายและเยี่ยมชมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู รร. ตชด  

  

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ดร.อภิสิทธิ์ ผึ่งพร จากสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพพระรัตนสยามพระราชาสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตัวแทนพระองค์มาบรรยายและเยี่ยมชมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู รร. ตชด โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเรียนพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยครพนม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++