PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 26 มิถุนายน 61 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

  

วันที่ 26 มิถุนายน 2561  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และร่วมแสดงพลังป้องกันและแก้ไขปัญหา 

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++