PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 26 มิถุนายน 61 ฝึกอบรมวิธีการใช้งานอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนในยุค 4.0

ฝึกอบรมวิธีการใช้งานอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนในยุค 4.0

  

วันที่ 26 มิถุนายน 2561  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมอบรมวิธีการใช้งานอุปกรณ์สนับสนับการเรียนการสอน ในอาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่จากบริษัท ฟัวชั่นโปร จำกัด ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและวิธีการใช้งาน เพื่อตอบสนองกับการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++