PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 26 กรกฎาคม 61 คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติฯ กิจกรรมส่งเสริมรักษาความเป็นไทย (เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร)

คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติฯ กิจกรรมส่งเสริมรักษาความเป็นไทย (เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) 

  

วันที่ 26 กรกฎาคม 61 คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติฯ กิจกรรมส่งเสริมรักษาความเป็นไทย (เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และวางพานพุ่ม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวย ดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสดุดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร ในครั้งนี้อีกด้วย

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++