PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 31 กรกฎาคม 61 คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2560-64)

คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2560-64)

  

วันที่ 31 กรกฎาคม 61 คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2560-64) ณ ห้องพะยูงทองอาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของคณะฯ ได้เข้าร่วมปรึกษาหารือกัน ในการทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของคณะด้วยความพร้อมเพรียงกัน

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++