PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 1 ตุลาคม 61 วันสถาปนาคณะครุศาสตร์ มนพ.ปีที่ 3 และกิจกรรม OPEN House EDU

วันสถาปนาคณะครุศาสตร์ มนพ.ปีที่ 3 และกิจกรรม OPEN House EDU 

  

วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มนพ.ได้จัดกิจกรรมวันครบรอบ 3 ปี ขึ้น โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีเปิดงานครบรอบ 3 ปี คณะครุศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นวิทยากร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ความคาดหวังของชาติ : ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา" และในช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรม OPEN House EDU ณ อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มีการจัดบูธต่างๆ ของสาขาวิชาที่ทำการเปิดสอนภายในคณะฯ และกิจกรรมสนุกสนานมากมาย ทั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รู้จักคณะครุศาสตร์ มากยิ่งขึ้น

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++