PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 19 ตุลาคม 61 ครุศาสตร์ มนพ.จัดกิจกรรม Freshmen Education Contest 2018

ครุศาสตร์ มนพ.จัดกิจกรรม Freshmen Education Contest 2018  

  

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรม Freshmen Education Contest 2018  ประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะฯ ณ โรงยิม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธิดา  เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน มาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม อย่างคับคั่ง ซึ่งผลประกวดมีดังต่อไปนี้
1. 
B3 น้องเก่ง เดือนคณิตศาสตรศึกษา 2. G4 น้องเปิ้ล ดาวสังคมศึกษา และ 3. L2 น้องณัฐ ดาวเทียมภาษาไทย 

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++