PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 30 ตุลาคม 61 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมให้การต้อนรับตัวแทนจากสถานฑูสหรัฐอเมริกาประจำไทย

ครุศาสตร์ มนพ. ให้การต้อนรับตัวแทนจากสถานฑูสหรัฐอเมริกาประจำไทย

  

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมให้การต้อนรับตัวแทนจากสถานฑูสหรัฐอเมริกาประจำไทย คือคุณแอนนา โรเจอร์ และคุณทวิกา ดวงดาว โดยภายในงานมีกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย ในโอกาศครบรอบ 200 ปี โดยมีการเล่าถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ทั้งในด้านการค้า การศึกษา และความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ และสิ่งของที่เคยแลกเปลี่ยนกัน อีกทั้งตัวแทนสถานฑูตยังมีสิ่งของที่ระลึกมอบให้นักศึกษาที่ตอบคำถาม โดยในงานมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 150 คนเข้าร่วม

 

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++