PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 6-9 พฤศจิกายน 61 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการเสริมสมรรถนะและทักษะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562

  

เมื่อวันที่ 6-9 พฤศจิการยน 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมจัดโครงการเสริมสมรรถนะและทักษะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละฝ่ายงาน

 

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++