PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องผลิตสื่ออนุบาล นิทานสร้างสุข และพัฒนาการเรียนรู้แบบ STE(AM)

 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องผลิตสื่ออนุบาล นิทานสร้างสุข และพัฒนาการเรียนรู้แบบ STE(AM)

  

เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องผลิตสื่ออนุบาล นิทานสร้างสุข และพัฒนาการเรียนรู้แบบ STE(AM) ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++