PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 25 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมละครเวทีเรื่อง “คองฮอยฮัก”

สาขาวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมละครเวทีเรื่อง “คองฮอยฮัก”.

  

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมละครเวทีเรื่อง “คองฮอยฮัก”. โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3 (ลำดวนชวนฝัน 2) กิจกรรมนี้เป็นการทดสอบภาคปฏิบัติในรายวิชาวรรณกรรมบทละคร (30416209) เพื่อนักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาบูรณาการกับศาสตร์แขนงอื่นๆ และก่อให้เกิดการเรียนรู้การทำงานร่วมกัน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จึงส่งผลให้นักศึกษาเกิดความรักความสามัคคีกัน

 

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++